marți, 1 septembrie 2009

Din revista Sketchbook (iulie-august)

Pe plajă –
numeroşi copii privesc
balena eşuată

At the beach –
many children watching
the unstuck whale


Marea a adus
alge pe plajă –
nimeni în apă

Sea washes up
algae on the beach—

no one in the water

Plajă pustie –
printre frunze de salcâm
zăresc un lăstun

Deserted beach—
among the acacia leaves
sight a swallow

După furtună –
pe plajă o barcă goală
şi meduze

After the storm—
on the beach an empty boat
and sea-jellies

http://poetrywriting.org/Sketchbook4-3MayJune09/0_Contents_Sketchbook_4-3_MayJune_2009_Sketchbook_4-4_July_August_2009_beach_haiku_thread.htm